۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

بخش کوتاهی از سخنان وزیر امور خارجه درباره اوضاع سیاسی اخیر کشور، تعاملات بین المللی و تحولات مثبت