۱۱ /حوت /۱۴۰۲

امروز آقای وانگ یو، سفیر چین مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمود.

درین نشست سفیر چین گفت که کشورش روابط با افغانستان را نورمال نگه‌داشته است و خواهان تقویت بیشتر آن است.‏وی افزود که به تاریخ ۲۴ می، پروازهای مستقیم میان افغانستان ‌و چین آغاز خواهد شد؛ کار ابتدایی پروژهٔ معدن مس عینک تسریع خواهد یافت؛ صادرات افغانستان به چین، به‌ویژه انار افزایش خواهد یافت و در کنار بازسازی شفاخانهٔ جمهوریت، پروژهٔ “منازل ارزان‌قیمت” نیز افتتاح خواهد شد.‏آقای متقی ضمن استقبال از گام‌های چین، آغاز پروازها بین دوکشور را فرصتی خوب برای تقویت بیشتر روابط خواند و خواهان ایجاد تسهیلات بیشتر در اصدار ویزه گردید.

درین نشست همچنان روی سایر مسائل دوجانبه بحث صورت گرفت.