۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

علمای آمده از بریتانیا با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمودند.

درین ‌نشست آقای متقی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، روی وضعیت عمومی کشور صحبت نمود و در مورد تغییرات مثبت پس از حاکمیت کامل امارت اسلامی مانند تحکیم امنیت و ثبات ملی و پیشرفت‌های اقتصادی صحبت نمود و به پرسش‌های مهمانان پاسخ داد و از آنها خواست که تصویر واقعی افغانستان را به جهان و مردم خویش برسانند.

آقای متقی تعامل مثبت با جهانیان را هدف مهم سیاست خارجی امارت اسلامی خواند.