۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

وزارت امورخارجه امارت اسلامی افغانستان از تلاش های کشور شاهی عربستان سعودی و سلطنت عُمان در راستای برقراری آتش بس دایمی در جمهوری یمن استقبال نموده، صلح و ثبات در جمهوری یمن را به نفع مردم آن کشور و هم چنین ثبات و امنیت منطقه تلقی می نماید.

وزارت امورخارجه امارت اسلامی افغانستان ابراز امیدواری می نماید، تا این گفتگو ها منتج به یافتن یک راه حل سیاسی و صلح دایمی در جمهوری یمن گردد.