۳۱ /حمل /۱۴۰۳

دو زندانی افغان زندان گوانتانامو؛ ملا عبدالظاهر صابر که به تاریخ ۱۰/۵/۲۰۰۲و حاجی عبدالکریم به تاریخ ۱۴/۸/۲۰۰۲ دستگیر شده بودند، به زندان گوانتانامو منتقل و در سال ۲۰۱۷ از زندان مذکور به سلطنت عمان منتقل شدند

و پس از گذشتاندن ۷ سال، سرانجام صبح امروز با تلاش مستمر امارت اسلامی افغانستان به کشور برگشتند.امارت اسلامی افغانستان از کشور برادر سلطنت عمان به‌خاطر میزبانی خوب ازین دو فرد سپاس‌گزاری و قدردانی می‌کند.