۰۱ /ثور /۱۴۰۳

آقای الهام محمدوف، سفیر آذربایجان مقیم کابل با الحاج شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا. ملاقات نمود

درین نشست دوطرف در مورد موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گسترش روابط تجاری صحبت نمودند. آقای ستانکزی گفت که ا.ا.ا با داشتن پالیسی متوازن و اقتصادی، خواهان روابط حسنه با کشوهای همسایه، منطقه و جهان است و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش می‌کند. آقای محمدوف تلاش‌های ا.ا.ا. در بخش تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ستود و افزود که کشورش آماده است در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری با افغانستان همکاری همه‌جانبه کند.