۰۱ /ثور /۱۴۰۳

خانم کاتارینا ریتز، رئیس کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با الحاج شیر محمد عباس ستانکزی ملاقات نمود

درین‌ نشست دیدار خانم ریتز از پیشینهٔ طولانی کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، ماین پاکی، مواد خوراکی، ادویه، آب‌رسانی و خدمات صحی یادآوری نمود و حمایت خویش از خدمات یادشده را ابراز نمود و افزود که این کمیته اکنون نیز به پروژه‌هایی در بخش آموزش ‌ ارتقای ظرفیت زیر دست دارند که آنرا در همآهنگی با حکومت پیش می‌برند. آقای ستانکزی کمک‌های این کمیته را درازمدت و تاریخی خواند و از‌ کمک‌های همه‌جانبهٔ این کمیته در زمان نیازمندی و شرایط دشوار با افغان‌ها سپاس‌گزاری‌ کرد و از همکاری کامل وزارت امور خارجه برای فعالیت‌های بشردوستانهٔ کمیتهٔ بین‌الملل صلیب سرخ در افغانستان اطمینان داد.