۰۱ /ثور /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. با آقای باتر آمانوف، معاون شورای وزیران ترکمنستان در امور نفت و گاز ملاقات نمود

درین‌ نشست دو‌طرف در مورد پروژهٔ تاپی و انتقال گاز مایع به افغانستان صحبت همه‌جانبه نمودند. وزیر امور خارجه گفت خرسندیم که پس از سفر وزیر خارجهٔ ترکمنستان به هرات، امور مربوط به آغاز کار عملی پروژهٔ تاپی در خاک افغانستان سرعت یافته است. آقای متقی گفت که امارت اسلامی افغانستان به آغاز کار عمل پروژهٔ تاپی تعهد قاطع دارد و ابراز امیدواری کرد که مرحلهٔ نخست خط لوله تا ولایت هرات به زودی آغاز و تکمیل شود. وزیر امور خارجه گفت که هرات ولایتی پُرنفوس است و با رسیدن پروژهٔ تاپی به این ولایت، هرات می‌تواند بازار خوبی برای گاز ترکمنستان شود. معاون شورای وزیران ترکمنستان گفت که انتقال انرژی، به‌ویژه پروژهٔ تاپی برای حکومت ترکمنستان اولویت خاص دارد. وی گفت که تمدید پروژهٔ تاپی به ولایت هرات نیز برای حکومت ترکمنستان اهمیت ویژه دارد. آقای باتر آمانوف از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای پروژهٔ تاپی تشکری کرد و تعهد و تلاش امارت اسلامی درین زمینه را قابل توجه خواند. وی ابراز امیدواری ‌کرد که کار‌ روی توافقات مربوط به پروژهٔ تاپی به‌زودی نهایی شود تا کار خط لولهٔ تاپی در خاک افغانستان افتتاح شود.