۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا و هیأت همراه وی با آقای سرگی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه در چین ملاقات نمود.

آقای متقی که اکنون به‌‌هدف اشتراک در‌ نشست وزرای خارجهٔ منطقه در چین است، از حمایت روسیه از حکومت جدید افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تشکری نمود. آقای متقی اظهار خرسندی کرد که دیپلومات‌های جدید افغان در سفارت افغانستان در مسکو پذیرفته شده اند و همچنان اظهار امیدواری کرد که سفارت افغانستان در مسکو به صورت کامل فعال شود.

آقای متقی سفر هیأت روسیه در هفتهٔ گذشته به‌ کابل را گامی خوب خواند و آنرا نشانهٔ روابط خوب میان دو‌ کشور دانست.
وزیر خارجهٔ روسیه گفت، جامعهٔ بین‌المللی باید نقشی مثبت در افغانستان ایفا کند و به همکاری خود با افغانستان ادامه‌ دهد تا موضوع به‌رسمیت‌شناختن به‌زودی حل شود.

آقای لاوروف گفت، کمک‌های بشردوستانه با مردم افغانستان در اولویت آنها قرار دارد. وی همچنان گفت، دیپلومات‌های جدید افغان به مسکو آمده اند و تلاش خواهد کرد که زمینهٔ فعالیت سفارت افغانستان را فراهم سازند.