۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

آقای استفان شنیک، نامزد-سفیر آلمان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ا.ا.ا در دوحه ملاقات‌ و در مورد روابط دوجانبه صحبت نمود.

آقای استفان گفت که آنها به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهند داد و به دنبال راه‌هایی برای گسترش روابط و رفت‌وآمد بیشتر با افغانستان خواهند بود. آقای متقی ضمن سپاس‌گزاری از حمایت آنان گفت که تعاملات مثبت دوجانبه می‌تواند باعث تقویت و گسترش بیشتر روابط در عرصه‌های مختلف شود.