۱۸ شَعْبَان ۱۴۴۵

د تصادیقو چارو څانګه

په دي برخه کې ټول داخلی او خارجي اسناد لکه: تعلیمی او تحصیلی اسناد، نکاح خطونه، وثایق، تذکري، تولد کارتونه( زیږون کارت) او نورو اسنادونو د تصدیق او تائید چاری ترسره کیږی.

د یادوني وړ ده چی د قونسلي چارو ریاست د اسنادونو د تصدیق په برخه کې د افغان پُست دولتی شرکت سره تړون لري او هغه مصدقه اسناد چې باید د قونسلی چارو ریاست لخوا تایید او تصدیق شي، د افغان پُست په ۱۴ نمایندګیو ( مرکزي، پښتونستان، بریکوټ، دارالامان، کارته ۴، دهبوری، خوشحالخان، دشت برچی، کارته پروان، تایمنی، خیرخانه، مکروریان، احمد شاه بابا مینه او کارته نو) کې د قونسلی چارو ریاست د استازو لخوا د مراجعینو څخه تسلیم او د افغان پُست له طریقه د بهرنیو چارو وزارت ته د تصدیق لپاره راوړل کیږي او تصدیق نه وروسته بیا د افغان پُست د کارمندانو له خوا انتقال او مربوطه پُسته خانې کې‏ مراجعینو ته توزیع کیږی.

همدا رنګه د قونسلي چارو ریاست ویب پاڼه د اوس لپاره غیر فعال دی.