۱۰ شَوَّال ۱۴۴۵

بهرنیو اتباعو ته د ویزو خدمتونو څانګه

قونسلي چارو ریاست په دې برخه کې ټولو بهرنیو اتباعو ته چی غواړي افغانستان ته سفر وکړي د ویزو خدمتونو او روډپاس ( افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو اتباعو موټرو ته د سیر او سفر اجازه) اسانتیاوی د اسلامی امارت مربوطه اداراتو او د بهرنیو هیوادونو سیاسي او قونسلي نمایندګیو په همغږي او بهر کې د افغانستان سیاسي او قونسلي نمایندګیو له لاری برابروي.