۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

موږ په امريکا کې د يو شمير کانګرس غړو او نورو جهتونو له خوا افغانستان سره د مثبت تعامل په هکله غږ پورته کولو ستاینه کوو

موږ په امريکا کې د يو شمير کانګرس غړو او نورو جهتونو له خوا افغانستان سره د مثبت تعامل په هکله غږ پورته کولو ستاینه کوو او د نړۍ په سطحه د داسي غږونو لا پراخولو غوښتونکي يو ترڅو افغانانو ته د هغوئ ټول مشروع حقوق ورکړل شي او چا ته اجازه ورنکړل شي چې نور افغان ولس وځوروي.