۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

سفیر جدیدالتقرر جمهوری خلق چین کاپی اعتمادنامه‌اش را به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان تقدیم نمود.

وزیر امور خارجه ضمن ابراز تبریکی به سفیر جدید چین، برای وی در مأموریت جدیدش آرزوی موفقیت نمود. آقای متقی برای سفیر چین از هرگونه همکاری وزارت امور خارجه اطمینان داد.

وزیر امور خارجه روابط دوجانبه میان افغانستان و چین را ویژه خواند و افزود که گماشتن آقای جاو شینگ به عنوان سفیر جدید از سوی جمهوری خلق چین برای افغانستان اقدامیست معنادار و پیامی قابل توجه دارد.

آقای متقی ابراز امیدواری کرد که با معرفی سفیر جدید چین، روابط دوجانبه میان افغانستان و چین به سطح بلند خود برسد و گام‌های متباقی نیز برداشته شوند. وی گفت که اکنون فرصت‌هایی زیاد برای تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و جین ایجاد شده است تا دوطرف از آن استفادهٔ بهینه کنند.

سفیر جدید چین گفت که آغاز کار به عنوان سفیر در افغانستان را مایهٔ افتخار می‌داند و تمنیات‌ نیک آقای وانگ یی، وزیر امور خارجهٔ چین را به وزیر خارجهٔ کشور تقدیم نمود.

آقای جاو شینگ نیز از موقف مثبت افغانستان در مواقع مختلف در قبال جمهوری خلق چین استقبال نمود و به‌ویژه از حمایت افغانستان از سیاست چین واحد سپاس‌گزاری نمود.

سفیر جدید چین گفت که کشورش به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و هیچ‌زمانی در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد.
وی همچنان گفت که افغانستان طی دو سال گذشته پیشرفت چشمگیر اقتصادی نموده، اقتصاد بهبود یافته و در مقابل جرایم مبارزهٔ خوب صورت گرفته است.

سفیر چین گفت که افغانستان طی دوسال گذشته با کشورهای همسایه روابط خوب ایجاد نموده است.
سفیر چین با تکرار تعهدش گفت که به‌عنوان سفیر تلاش‌های زیادی در راستای تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و چین به‌خرج خواهد داد.