۳۱ /حمل /۱۴۰۳

‏سخنرانی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در کنفرانس واشنگتن در مورد صلح و کمک های بشردوستانه برای افغانستان