۳۱ /حمل /۱۴۰۳

امروز خانم روزا اتنبایوا، رئیس یوناما با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. ملاقات نمود

درین ‌نشست در رابطه به نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان، ارزیابی‌ و پیشنهادات همآهنگ‌کننده و تعامل آینده میان امارت اسلامی افغانستان و ملل متحد صحبت صورت گرفت. در آغاز خانم اتنبایوا در مورد نشست دوحه معلومات داد و از جانب سرمنشی ملل متحد گفت که با حکومت افغانستان باید مشورت صورت گیرد. وی افزود که از دید سرمنشی، در گمارش نماینده نباید اقدامی صورت گیرد که کار با حکومت افغانستان را پیچیده سازد. رئیس یوناما گفت که در صورتی که کشورهای اشتراک‌کننده توافق کنند، نشست‌هایی بیشتر در دوحه برگزار خواهد شد تا تفاهم بهتر میان ما و شما ایجاد کند و در رابطه به نشست‌های آینده با شما مشورت‌های گسترده صورت خواهد گرفت. خانم اتنبایوا گفت که اشتراک‌کنندگان نشست دوحه بر تداوم تعامل با حکومت افغانستان تأکید کردند. وزیر امور خارجه گفت که نشست دوحه را از نزدیک نظارت می‌کرد و دیده شد که نتیجه‌ای ویژه نداشت. آقای متقی گفت که امیدوارم نشست‌ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشند. وزیر امور خارجه برای مؤثریت نشست‌ها، مشورت‌های همه‌جانبه در مورد تمامی‌ مسائل با کابل را مهم خواند.