۰۱ /ثور /۱۴۰۳

امروز مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. در روز دوم سفر کاری به ترکمنستان با آقای محمد خان چکی‌ییف، معاون شورای وزیران در امور ترانسپورت ملاقات نمود

درین نشست در‌مورد افزایش انتقالات میان افغانستان و ترکمنستان، ارتقای ظرفیت خط آهم بندر تورغندی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجار افغان در بندر ترکمنباشی صحبت همه‌جانبه صورت گرفت. در آغاز، وزیر امور خارجه گفت که بندر تورغندی میان افغانستان و ترکمنستان حیثیت راهبردی دارد و دو کشور از طریق شاه‌راه و هم خط آهم با هم وصل شده اند. آقای متقی به جانب ترکمن گفت که حکومت افغانستان آماده است ظرفیت بندر تورغندی را با سرمایه‌گذاری ترکمنستان ارتقا دهد تا سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور افزایش یابد. وزیر امور خارجه گفت که دو کشور با همکاری کشورهای شریک مسیر راه لاجورد باید روی راه‌هایی کار کنند که احیای راه لاجورد هدف مشترک راهبردی ما را ممکن سازد. آقای متقی گفت اکنون امنیت در افغانستان تأمین شده است حکومتی مسوول روی کار آمده است و یکی از اهداف اساسی سیاست خارجی اقتصادمحور، اتصال منطقه‌یی با محوریت افغانستان است که احیای راه لاجورد در اولویت‌های اساسی ما محسوب می‌شود. آقای کچی‌ییف به نوبهٔ خود گفت که کارهایی زیاد در همه بخش‌ها میان دو کشور در حال اجرا است، به‌ویژه روابط ما در بخش حمل و نقل در حال گسترش است. وی گفت که با امضای قرارداد میان ادارات خط آهن میان دو کشور در آیندهٔ نزدیک، جانب ترکمنستان کار ساخت ارتقای ظرفیت ستیشن خط آهن تورغندی را آغاز خواهد کرد. آقای کچی‌ییف از اینکه جانب افغانستان زمین مورد نیاز در تورغندی را سروقت برای سرمایه‌گذاری جانب ترکمنستان آماده کرده است، سپاس‌گزاری کرد. وی گفت که راه لاجورد موضوعی بسیار مهم است و نیاز است که درین زمینه نشست کشوهای پنج‌گانهٔ مسیر این راه به شمول افغانستان برگزار شود. وی همچنان گفت که لازم است مسوولین ترانسپورت و گمرک کشورهای اشتراک‌کننده جلسه برگزار کنند و روی راه‌های احیای این راه مهم صحبت همه‌جانبه کنند. طی سال‌های گذشته به آموزش کارمندان تخنیکی راه آهن افغانستان توجه ویژه نموده‌ایم و پس از این نیز به کارمندان تخنیکی ترانسپورت و خط آهن آموزش خواهیم داد. معاون شورای وزیران ترکمنستان گفت کشورش آماده است پس از بدست‌آوردن و معلومات تخنیکی مورد نیاز و توافق، روی ستیشن خط آهن تورغندی سرمایه‌گذاری کند. آقای چکی‌ییف گفت که هفتهٔ آینده که وزیر صنعت و تجارت افغانستان به همراهی تجار می‌آید، از بندر ترکمنباشی نیز دیدن خواهد کرد.