۱۰ شَوَّال ۱۴۴۵

د امام ابوحنیفه رح په دویم نړوال نندارتون ضیافت غونډه کي د بهرنیو چارو وزیر وینا.