۰۸ ذُو ٱلْحِجَّة ۱۴۴۵

د رياست الوزراء له کفيل سره د هېواد د علمي او فرهنګي شخصيتونو په ليدنه کې د بهرنيو چارو د وزير محترم مولوي امير خان متقي صاحب بشپړه وينا